Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
gaan0.4644979
betreffen0.0551079
werken0.0412545
er0.00911488
wat0.0084915
Plot for translationsbetreffenwerkenwatgaaner

frnl
Assurez -vous que le tuyau d' eau est parfaitement placé afin d' éviter que l' eau ne tombe et ne mouille la surface d' appui , pour ce faire vous devrez agir contrairement à ce qui est indiqué dans la Fig . 20 .
Verzeker u er van dat de watertoevoerbuis goed geplaatst is om te voorkomen dat er water uitloopt dat de steunoppervlakte nat zou maken , ga daarvoor te werk op de tegenover gestelde wijze als die aangegeven in het figuur 20 .
2 . S' il s' agit d' un flacon neuf , retirer la capsule de protection en plastique , mais ne pas retirer le bouchon .
2 Als er een nieuwe injectieflacon gebruikt wordt , wip de plastic beschermkap eraf , maar verwijder het stopje niet .
2 . S' il s' agit d' un flacon neuf , retirer la capsule de protection en plastique , mais ne pas retirer le bouchon .
2 Als er een nieuwe injectieflacon gebruikt wordt , wip de plastic beschermkap eraf , maar verwijder het stopje niet .
Très fréquent : plus d' un patient sur 10 a présenté des nausées ( les nausées sont plus fréquentes lorsqu' il s' agit de la première utilisation de BYETTA mais diminuent avec le temps chez la plupart des patients ) , des vomissements ou des diarrhées .
Zeer vaak , meer dan één op de tien patiënten had er last van : misselijkheid , ( misselijkheid komt het meest voor bij het eerste gebruik van BYETTA , maar bij de meeste patiënten verdwijnt dit na enige tijd ) , braken of diarree .
L' écart est souvent trop important entre nos aspirations politiques , d' une part , et notre capacité et notre volonté politique à agir , d' autre part .
Al te vaak bestaat er een diepe kloof tussen onze politieke aspiraties en ons vermogen en onze politieke bereidheid om handelend op te treden .
Ne nous montrons pas timide lorsqu' il s' agit d' en dévoiler tous les aspects sur une scène internationale et multilatérale .
We hoeven ons niet te schamen om er in alle openheid op het wereldtoneel mee voor de dag te komen .
Forte de valeurs solides , concentrée sur des intérêts précis , davantage capable d' agir , transcendée par une volonté et une vision politiques communes , la nouvelle Europe sera , j' en suis certain , en mesure de relever les défis planétaires de ce siècle nouveau .
Als wij gesterkt worden door onze waarden , ons op duidelijke belangen concentreren , een krachtiger vermogen tot handelend optreden aan de dag leggen , op basis van een gezamenlijke politieke wil en visie , dan heb ik er het volste vertrouwen in dat het nieuwe Europa het hoofd zal kunnen bieden aan de wereldwijde uitdagingen die in deze nieuwe eeuw op ons afkomen .
Il s' agira même souvent d' une diminution de coûts .
In veel gevallen zal er zelfs minder moeten worden betaald .
Il s' agit d' un module volumineux car il traite de toutes les possibilités de situations .
Het is een lijvige module geworden , omdat er alle mogelijke situaties in aan bod komen .

118 sentence pairs total
118 in (DEFAULT)
.