Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
Plot for translations

frnl
Sélection du mode de fonctionnement
Keuze van de functie waarin het apparaat gaat werken
Sélectionnez la fonction climatisation ( voir rubrique ( ( Sélection du mode de fonctionnement ) .
Kies de functie luchtbehandeling , ( zie paragraaf Keuze van de modaliteit waarin het apparaat werkt ) .
Après une période de fonctionnement , si vous éteignez l' appareil et vous le rallumez de suite , le compresseur mettra un certain temps à redémarrer .
Als u , na dat het apparaat een tijd gewerkt heeft , het afzet en onmiddellijk daarna weer aanzet , zal de compressor enige tijd nodig hebben om weer op gang te komen .
Si vous entendez un bruit cyclique d' eau , un clapotement , cela est dû au fonctionnement de la pompe qui fait que l' eau circule à nouveau afin d' améliorer la puissance de l' appareil .
Als u een cyclisch geluid hoort van water , een geborrel , is dit te wijten aan het werken van de pomp die het water opnieuw circuleert om de potentie van het apparaat te verhogen .
Si vous entendez un bruit semblable à celui de bourdonnements sourds , il est inévitable et il est au fonctionnement du compresseur .
Als u een geluid hoort dat op een zacht gemurmel lijkt , is dat te wijten aan het werken van de compressor ; dat geruis is onvermijdelijk .
Sélectionnez la vitesse de fonctionnement , ( voir partie Sélection de la vitesse ) .
Kies de snelheid waarop het apparaat gaat werken ( zie de paragraaf Keuze van de snelheid ) .
Si vous entendez un bruit cyclique d' eau , un clapotement , cela est dû au fonctionnement de la pompe qui fait que l' eau circule à nouveau afin d' améliorer la puissance de l' appareil .
Als u een regelmatig terugkerend borrelend geluid hoort van water , is dit het gevolg van het werken van de pomp , dat het water opnieuw doet circuleren om het vermogen van het apparaat te verbeteren .
Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser 85 dB( A ) .
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB(A) overschrijden .
Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser 85 dB( A ) .
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB(A) overschrijden .
Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser 85 dB ( A ) .
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB ( A ) overschrijden .

44 sentence pairs total
44 in (DEFAULT)
.