Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
hulp0.265380
behulp0.092172
hand0.0921171
helpen0.065505
steun0.064284
dienstverlening0.023207
maatschappelijk0.017447
welzijn0.016126
doek0.013153
toets0.010454
Plot for translationswelzijndoekbehulpdienstverleningsteunhulpmaatschappelijktoetshelpenhand

.