Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04


Bigrams:
prendre part

~probfreqcompo
anderzijds0.144322
enerzijds0.127270
deel0.0951571
aandeel0.068207
kant0.044378
krijgen0.0192907
apart0.017188
percentage0.015228
vertrekken0.015329
vanwege0.014185
stuk0.014622
deelnemen0.010228
zelf0.0091360
Plot for translationsvanwegeapartaandeeldeelnemenenerzijdsanderzijdsvertrekkenkantstukzelfdeelkrijgen

.