Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
komen0.0694503
gebeuren0.061875
vorig0.054482
gaan0.0514979
zullen0.0418362
brengen0.0281868
langs0.024573
lopen0.023786
voorbij0.022283
verleden0.021248
stijgen0.018313
staan0.0172698
over0.0166735
naar0.0157037
verlopen0.013240
om0.00915006
Plot for translationsverlopenverledenvoorbijstijgenvoriglangslopengebeurenbrengenstaankomengaanovernaarzullenom

.