Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
dragen0.299653
brengen0.1681868
betrekking0.0491008
gaan0.0364979
aandacht0.023525
aanrekenen0.022157
besluit0.0201060
deur0.011497
betreffen0.0081079
Plot for translationsaanrekenendeuraandachtdragenbetrekkingbesluitbetreffenbrengengaan

.